Golden Geopark of Lapland

Golden Geopark of Laplandin perustamiseen tähtääviä hankkeita on ollut kolme, ja hankeajan jälkeen Golden Geopark of Lapland on toiminut Inarin kunnan perustoimintona Elinkeinot & kehitys Nordican alaisena toimintana. Geopark-verkoston jäsenyyttä Golden Geopark ei ole saavuttanut.

Ivalojoki 5477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeoKulMa

Esivalmisteluhanke GeoKulMa (Geologiaa, Kultaa / Kulttuuria ja Matkailua), toteutettiin vuosina 2011-2012, ja sitä hallinnoi Kultamuseosäätiö. Hankkeen tavoitteena oli koota mahdollisimman laaja tietous siitä, mitä tarvitaan kansainvälisen Geopark-verkostoon liittyvän geopuiston perustamista varten. Hankkeen aikana toteutettiin EGN:n (Euroopan Geopark-verkosto) esiarviointikäynti, jossa arvioijana toimi Richard Watson Marble Arch Caves Global Geoparkista Pohjois-Irlannista. Hankkeen rahoittivat Lapin liitto (EAKR-rahoitus) ja yksityiset rahoittajat.

 

Toinen hanke

Toinen Geoparkin perustamiseen tähtäävä hanke toteutettiin Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican hallinnoimana 1.7. – 31.12.2013. Hankkeen tavoitteena oli valmistella jäsenhakemus Euroopan Geopark-verkostolle sekä verkostoitua muiden Geoparkien kanssa mm. osallistumalla Euroopan Geoparkien konferenssin ja pitämällä siellä esitys Golden Geoparkista. Hanketta rahoittivat Lapin liitto (EAKR-rahoitus), Inarin ja Sodankylän kunnat sekä Metsähallitus. Edellä mainittujen lisäksi hankkeen ohjausryhmässä oli edustajat Geologian tutkimuskeskuksesta, Inari-Saariselkä Matkailu Oy:stä ja Lapin kullankaivajain liitosta, sekä asiantuntijajäseninä Tankavaaran Kultamuseo ja Saamelaismuseo Siida. Hakemus saatiin tavoitteiden mukaisesti valmiiksi, mutta kyseisenä vuonna se päätettiin jättää lähettämättä.

 

Kolmas Golden Geopark -hanke

Kolmannen Golden Geopark of Lapland –hankkeen aikana (1.1.2014 – 30.4.2015) jätettiin Geopark-hakemus Euroopan Geopark-verkostolle verkoston aikataulun mukaisesti marraskuussa 2014. Lisäksi kerättiin geokohteiden tieto- ja kuvapankki, verkostoiduttiin perusteellisemmin sekä Suomen että Euroopan verkoston kanssa, ja luotiin Golden Geoparkin näkyvyyttä sekä pohjustettiin yritysyhteistyötä paikallisesti Geoparkin alueella. Hankkeen aikana myös osallistuttiin GGN:n (Maailman Geopark-verkosto) konferenssiin ja pidettiin siellä kaksi Golden Geopark –aiheista esitystä, yksi hankkeen etenemisestä ja kohteista ja toinen alueen geologisten kohteiden ja kulttuuriaspektista. Hankkeen rahoittajina toimivat ELY-keskus (yritysten toimintaympäristörahoitus), Inarin kunta ja Metsähallitus. Hankkeen ohjausryhmässä toimivat rahoittajajäsenten lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Lapin kullankaivajain liitto, Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Inarin yrittäjät ry, sekä asiantuntijajäseninä Tankavaaran Kultamuseo, Saamelaismuseo Siida ja Sodankylän kunta.

Geopark-verkoston jäsenhakemus (englanniksi):

Application

Annexes

Geological Heritage

Hakemuksen lukuversio löytyy myös täältä: www.nordicainari.fi - sivuilta.

 

Hankkeiden jälkeinen aika

1.1.2015 – 31.12.2015 Golden Geopark of Lapland toimi osana Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordicaa, ja rahoittajina toimivat Inarin ja Sodankylän kunnat ja Metsähallitus. Geoparkin johtoryhmässä pysyvinä asiantuntijajäseninä olivat Geologian tutkimuskeskus ja Lapin kullankaivajain liitto. Tänä aikana järjestettiin useita Geopark-tapahtumia ja luotiin näkyvyyttä nimenomaan paikallisesti. Kesällä 2015 järjestettiin Golden Geoparkin alueella arviointikäynti, joka on pakollinen osa jäsenyydenhakuprosessia. EGN:n (Euroopan Geopark-verkoston) lähettämät arvioijat olivat Marie-Luise Frey Saksasta ja Alan Blain Shetlanninsaarilta.

Syyskuussa 2015 pidettiin Euroopan Geopark-verkoston konferenssi Suomen ainoassa, Rokua Geoparkissa, Oulun lähellä. Verkoston uudet jäsenet ilmoitetaan vuosittain järjestettävässä konferenssissa, joten virallisen Geopark-statuksen odotuksessa ja Geopark-kandidaattina Golden Geoparkia edustettiin kuuden hengen delegaation ja kahden esityksen voimin (yksi geokohteiden määrittämisestä ja arvioinnista ja toinen geokohteiden infrastruktuurista). Jäsenyyden saaminen vain 2,5 vuoden aktiivisen työn jälkeen on hyvin harvinaista, ja myös Golden Geoparkin EGN:n jäsenyys jäi saamatta. Palaute verkostolta kertoi mm. sen, että alueen pitää sitoutua Geoparkin kehittämiseen pitkällä tähtäimellä.

Golden Geopark of Laplandissa ei ole aktiivista kehitystyötä 31.12.2015 jälkeen, eikä jäsenyyttä aktiivisesti tavoitella.

 

Tolosjoki 8296