Kohteet

Luokitukset:

Geologiset kohteet Kultahistorialliset kohteet Muut kohteet Opastuskeskukset Ei luokitusta
Lihrin kallio ja sen kalliopaljastumat
Hangasojan kvartsijuoni
Nälkäaapa
Kopsusjärven delta
Teräväkivenpään lieveuomat
Tankavaaran laen subglasiaaliset uomat
Pyhä-Nattasen tor-muodostumat
Nattastunturien rakkakentät
Karhunpesäkivi
Kirakkakönkään kumpumoreenialue
Rahajärven romahtanut kalliopahta
Ivalojoen Kultalan hiidenkirnut
Sotkajärven harju ja kames-muodostuma
Ravadasköngäs
Morgam-Viibus -joen putous
Morgamjärven talusmuodostuma
Jäkäläpään laen lieveuomat
Kyläjoensuun kämppämiljöö ja kaivun jäljet
Ruikanmutka
Appisjoen suun Lapin talon kenttä
Kultalan Kruunun Stationi
Sotajoen suupankki
Ivalojoen harju ja Toloskoski
Liljeqvistin ruoppaaja ja ympäristö
Ritakosken kultakartano
Ritakosken höyrykone
Palsinoja (Raahen pirtti)
Nulkkamukan maisema
Pahaojan kultala
Kerkelän kaivoskartano (Kuuluu Laanilan kultareittiin)
Laanilan valkea kallio (Kuuluu Laanilan kultareittiin)
Kuivakuru (Kuuluu Laanilan kultareittiin)
Everstin kuilu (Kuuluu Laanilan kultareittiin)
Saarnaköngäs
Kaarle-Kustaan kaivos (Kuuluu Laanilan kultareittiin)
Prospektorin kaivos
Suomunruoktun vanha kämppä
Sauva-Aslakin muistomerkki
Kultahamina - Lemmenjoen kultareitin lähtöpiste
Lemmenjoen kullan 1. löytöpaikka
Morgamojan Kultala
Pihlajamäki (kullankaivaja Heikki Pihlajamäen vanha pihapiiri ja nykypäivän konekaivualue)
Karhu-Korhosen kirjasto
Korhonen
Ainikkaharju
Inarijärven jääluolasaari
Sallivaaran vanha poroerotuspaikka
Sotahistoriapolku
Ruijanpolku
Kaapin Jouni
Sotkajärven harjujen pyyntikuopat
Pielpajärven erämaakirkko
Ukonsaari
Geologinen polku
Tankavaaran kultamuseo
Puolivälin lähde
Tankavaaran luontokeskus
Tunturikeskus Kiilopää
Metsähallituksen palvelupiste Kiehinen ja Inarin kunnan matkailuinfo Saariselällä
Metsähallituksen Ivalon palvelupiste ja Inarin kunnan matkailuinfo Ivalossa
Saamelaismuseo SIIDA, Ylä-Lapin Luontokeskus Siidassa ja Inarin kunnan matkailuinfo Siidassa
Vuotson saamelaiskylä
Kulmakuru
Kiilopään jääjärven lasku-uomat
Rumakuru